اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همراه با کد آن ها، حوزه شرق هرمزگان

میناب - فرمانداری شهرستان میناب اسامی نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همراه با کد آن ها، از حوزه شرق هرمزگان شامل میناب، رودان ، جاسک، سیریک و بشاگرد را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری میناب جنوب، به گفته مجید سلحشور فرماندار ویژه شهرستان میناب، براین اساس ۲۵ نفر مورد تأیید صلاحیت قرارگرفته‌اند که برای انتخابات ۱۱ اسفند ماه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی یادآور شد: تبلیغات انتخاباتی از روز پنجشنبه ۳ اسفند ماه آغاز می‌شود و تا یک هفته ادامه دارد.
اسامی ۲۵ نامزد تایید نهایی شده حوزه شرق هرمزگان به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل است.

۱. آقای عباس ابراهیمی فرزند شیردل مشهور به دکتر ابراهیمی – کد نامزد ۱۳
۲. آقای محمد احمدی فرزند لشکری مشهور به مهندس احمدی، مهندس – کد نامزد ۱۶
۳. آقای جمشید اسلامی فرزند حسن مشهور به جمشید – کد نامزد ۱۷
۴. آقای عباس الهدادی فرزند حسین مشهور به عباس – کد نامزد ۱۹
۵. آقای عبدالحسین بهرامی راونگی فرزند علی – کد نامزد ۲۳
۶. آقای قنبر پوراونگ فرزند مهدی مشهور به حاجی کد نامزد ۲۴
۷. آقای عباس پیروی منش فرزند احمد – کد نامزد ۲۵
۸. آقای حمزه ترکمانی تمبکی فرزند موسی – کد نامزد ۲۶
۹. آقای محمد ترکمانی تمبکی فرزند موسی – کد نامزد ۲۷
۱۰. آقای یوسف جهانگیری فر فرزند قادربخش مشهور به یوسف – کد نامزد ۲۹
۱۱. آقای مرتضی حسن‌نژاد فرزند محمد مشهور به دکتر – کد نامزد ۳۲
۱۲. خانم فاطمه خادمی فرزند محمد مشهور به فاطمه – کد نامزد ۳۵
۱۳. آقای نادعلی درویشی فرزند علیشا – کد نامزد ۳۶
۱۴. آقای علی دلیری فرزند غلام – کد نامزد ۳۷
۱۵. خانم افسانه رضازاده مهرجو فرزند علی – کد نامزد ۳۸
۱۶. آقای حسین رئیسی فرزند حیدر مشهور به حاج حسین – کد نامزد ۴۱
۱۷. آقای جواد رئیسی زهوکی فرزند شهسوار – کد نامزد ۴۲
۱۸. آقای سجاد سلطانی زرآبادی فرزند غلام – کد نامزد ۴۷
۱۹. آقای روح‌الله سلمانی فرزند محمد – کد نامزد ۴۸
۲۰. آقای ابراهیم طبیبی فرزند حسین – کد نامزد ۵۱
۲۱. آقای مهدی مرشدی فرزند مصطفی مشهور به مهدی – کد نامزد ۵۳
۲۲. آقای غلامرضا نظرنژاد فرزند علی – کد نامزد ۵۷
۲۳.آقای کریم نوشادی فرزند غلام – کد نامزد ۵۸
۲۴. آقای کوروش نیک‌طبع دهبارز فرزند محمد – کد نامزد ۵۹
۲۵. آقای سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی فرزند سیدیوسف مشهور به مهندس – کد نامزد ۶۱