امام جمعه میناب: مشارکت مردم تنها راه حل اقتصاد جامعه است

میناب- امام جمعه میناب گفت: مشکل اساسی ما در جامعه اقتصاد است و تنها راه رشد تولید و حل مشکلات اقتصادی، مشارکت مردم در رشد تولید است.

به گزارش پایگاه خبری« میناب جنوب» آیت الله محسن ابراهیمی، در خطبه‌های نماز جمعه ضمن تسلیت شهادت مولی الموحدین اظهار داشت: قدر؛شب های قدر رابدانیم وی افزود: حضور و مشارکت مردم در همه جا و در همه عرصه ی نجات دهنده جامعه بوده هست و خواهد بود.

وی یادآور شد: با تبیین شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، و انتخاب شعار اقتصادی برای سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت : تنها راه رشد تولید و حل مشکلات اقتصادی مشارکت مردم در رشد تولید است.

وی افزود:عرصه اقتصادی نبایدازسایرعرصه زندگی بشرجداکرد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری افزود: رهبر انقلاب از نامگذاری سال اهداف داردومسئولین باید اهداف نامگذاری راتامین کنند.

ابراهیمی بیان کرد:دولتی بودن اقتصاد یکی از مشکلات جامعه است.
وی گفت: دولتی بودن اقتصاد یکی از معیارهای عدم پیشرفت کشورها محسوب می شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری افزود:دولت بایدنقش خودراایفاکند
وحمایت گروه تسهیل گروه ناظر اقتصاد باشد و موانع تولید را بر طرف کند .

خبرنگار: علی نجفی